Índexs de comerç al detall. 10/2017

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, disminueix un 2,7% interanual a Catalunya a l'octubre del 2017. Per tipus de producte, l'alimentació creix un 0,5% interanual i la resta de productes disminueix un 4,9%. Dins d'aquest darrer tipus, els béns d'equipament personal i d'equipament de la llar disminueixen un 9,8% i un 7,3%, respectivament; mentre que la resta de béns augmenta un 0,6%. En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, decreix un 2,0% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

Més informació

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2810

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índexs de comerç al detall. 10/2017