Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2015

El volum de negoci generat per les empreses de comerç a l'engròs de Catalunya va ser de 80.439 milions d'euros l'any 2015, xifra que representa un increment del 2,1% respecte de l'any anterior, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis. Del conjunt de sectors de serveis, el del comerç a l'engròs és el que va generar més volum de negoci i més valor afegit (11.507 milions d'euros, un 3,5% més que un any enrere) i el del comerç al detall és el que va ocupar més persones (292.614 ocupats, un 1,8% superior a l'any 2014).

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses de serveis, incloses les de comerç (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.), i estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

Les fonts primàries d'informació són l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i la del sector serveis, que són dues enquestes per mostreig de caràcter anual dutes a terme per l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb els convenis signats entre els dos instituts). L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya.

A partir de l'any de referència 2015, s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

- qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors

- dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius

- nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

Estadística estructural d'empreses del sector serveis

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2812

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística estructural d'empreses del sector serveis. 2015