Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2017

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social a Catalunya augmenta un 4,7% al setembre del 2017 respecte al mateix període de l'any anterior i se situa en 3.175.393 persones.

Els afiliats augmenten a totes les comarques respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Les que presenten un creixement relatiu més elevat són el Baix Empordà (5,6%), la Selva (5,4%) i el Baix Penedès (5,3%).

Per sexe, al setembre del 2017, el 53,5% de les persones afiliades són homes i el 46,5%, dones. Per edat, el 15,6% dels afiliats a Catalunya tenen menys de 30 anys; els de 30 a 44 anys representen el 41,6%; els de 45 a 54, el 26,6%, i els de 55 anys i més, el 16,2% del total. Segons la nacionalitat, el 86,1% dels afiliats a Catalunya tenen la nacionalitat espanyola, mentre que els estrangers representen el 13,9% del total; l'increment interanual dels afiliats estrangers (13,5%) és més elevat que el registrat pels afiliats amb nacionalitat espanyola (3,4%).

El nombre d'afiliacions a Catalunya a 30 de setembre de 2017 se situa en 3.326.352, un 4,9% més que al setembre del 2016.

Per sectors i si es compara amb el setembre de l'any anterior, les afiliacions augmenten a la construcció (6,6%), als serveis (5,2%) i a la indústria (3,5%), mentre que disminueixen a l'agricultura (−3,1%).

Per tipus de relació laboral, augmenten més les afiliacions per compte d'altri (5,7%) que per compte propi (1,0%).

L'Idescat publica trimestralment el nombre d'afiliats i afiliacions segons residència padronal de l'afiliat per municipis, comarques i Aran, àmbits del Pla territorial, províncies i Catalunya. Els afiliats es presenten segons les principals variables demogràfiques (sexe, edat i nacionalitat) i les afiliacions es difonen segons el tipus de relació laboral, el règim de cotització i el sector d'activitat.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

El municipi en xifres

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2816

Sou aquí:

  • Novetats
  • Afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. 09/2017