Estadística de pensions. 2016

El nombre de pensions contributives de la Seguretat Social percebudes pels residents a Catalunya va augmentar un 6,6% en el període 2011-2016 i va arribar a 1.668.195 pensions a 31 de desembre de 2016, segons l'Estadística de pensions. L' import brut mensual mitjà va ser de 954,0 euros, xifra que en el cas dels homes era d'1.232,0 euros i en el de les dones de 727,1 euros.


Pel que fa al tipus de pensió, la més alta va ser la de jubilació, que es va situar en 1.079,3 euros, lleugerament per sobre de les d' incapacitat permanent (1.017,8 euros). Les van seguir les pensions de viduïtat (653,2 euros) i d'orfenesa (379,0 euros).

En l'àmbit municipal, hi ha un grup de 80 municipis on l'import mensual mitjà de les pensions contributives de la Seguretat Social superava els 1.000 euros. Entre aquests municipis, a més de Barcelona, Girona i Tarragona, també n'hi havia d'altres de grans (més de 50.000 hab.) com ara Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Castelldefels, el Prat de Llobregat i Viladecans. Per contra, hi ha 220 municipis on la pensió mitjana era inferior als 700 euros mensuals. Aquest grup de municipis, que majoritàriament són de l'interior i del sud de Catalunya, tenen poca població (pràcticament tots tenen menys de 5.000 hab.).

Les comarques on l'augment del nombre de pensions contributives de la Seguretat Social va ser més elevat són el Baix Penedès (15,0%), el Garraf (12,8%) i el Tarragonès (12,2%). També hi ha 8 comarques on el nombre de pensions va disminuir. Les dades de l'any 2016 del Bages, Osona i el Vallès Oriental no són directament comparables amb les del 2011, a causa de la creació del Moianès l'abril del 2015.

El Barcelonès, amb 1.034,3 euros mensuals, és la comarca on es va registrar la pensió mitjana més elevada. Aquesta comarca, juntament amb el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Garraf i el Vallès Oriental, es van situar per sobre de la mitjana catalana.

L'Estadística de pensions té com a objectiu oferir informació sobre el nombre de pensions i la pensió mensual mitjana contributiva de la Seguretat Social (a 31 de desembre de l'any de referència), segons el municipi de residència del pensionista. Les dades es presenten per règim de cotització i tipus de pensió, segons el sexe i l'edat de la persona perceptora. Aquesta estadística té periodicitat anual i ofereix una desagregació territorial per municipis, províncies, comarques, àmbits territorials, i Catalunya. L'Idescat elabora aquesta estadística a partir del fitxer administratiu de pensions de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2821

Sou aquí: