Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2015

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 131.628 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, xifra que va representar un increment del 3,4% respecte a un any enrere, segons l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial. La facturació a l'estranger va augmentar un 8,1% respecte del 2014 i va representar el 33,5% del volum de negoci de la indústria.

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font estadística dels sectors industrials. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses industrials (nombre d'establiments i d'ocupats, producció, vendes, consums intermedis, inversió, etc.) i estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d'informació és l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts). L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya.

A partir de l'any de referència 2015, s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

 • qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors
 • dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius
 • nova denominació de les antigues operacions (Enquesta industrial d'empreses, Enquesta anual de comerç i Enquesta anual de serveis), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, la del sector comerç i la del sector serveis.

Estadística estructural d'empreses del sector industrial

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2830

Sou aquí:

 • Novetats
 • Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2015