Estadística de l'activitat hotelera. 11/2017

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 6,2% interanual a Catalunya al novembre del 2017, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. El nombre de pernoctacions del turisme domèstic decreix un 4,1%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans augmenten un 3,3% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat disminueixen un 10,9%. Les pernoctacions del turisme estranger decreixen un 7,3% interanual.

Per país de procedència majoritària, les pernoctacions dels turistes procedents d'Estats Units augmenten (24,4%), mentre que disminueixen les dels residents a Regne Unit (−18,9%), França (−15,9%) i Alemanya (−5,5%)

Per marques turístiques, les pernoctacions a Costa Daurada i Paisatges Barcelona presenten els majors increments (20,9% i 19,4%, respectivament). Contràriament, disminueixen a Costa Brava (−17,7%), Val d'Aran (−7,6%) i Terres de l'Ebre (−3,3%).

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers disminueix un 0,7% interanual, amb un decrement en el turisme estranger d'un 2,2% i un increment der l'1,4% en el turisme domèstic.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere al últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2845

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 11/2017