Índex de preus industrials. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 1,6% interanual a Catalunya al desembre del 2017. Per grans sectors industrials, van créixer els preus de tots els béns: els dels béns intermedis (2,7%) i els dels béns d'equipament (1,1%) i els dels béns de consum (0,8%). D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats els van registrar la metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (8,9%), la fabricació de begudes (3,6%) i les indústries químiques (3,4%); mentre que els majors decrements de preus es van produir a les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (−1,1%), a la fabricació d'altres materials de transport i a les indústries manufactureres diverses (ambdós −0,4%). En aquest mateix període l'índex de preus industrials va augmentar un 1,5% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'any 2017, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 2,0% respecte a l'any 2016, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, tots van mostrar increments: els béns intermedis (3,1%), els béns de consum (1,7%) i els béns d'equipament (0,6%). La mitjana anual de l'IPRI va augmentar un 4,3% respecte a l'any 2016 a causa principalment de l'increment del preu de l'energia (13,1%).

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2867

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials. 12/2017 i any 2017. Dades provisionals