Dossier: "Els catalans residents a l'estranger. 2017"

L'Idescat publica el dossier "Els catalans residents a l'estranger. 2017" (PDF), que és el número 22 de la col·lecció "Dossiers Idescat".

Aquest dossier analitza les característiques de la població catalana que resideix a l'estranger, com ara els principals països d'acollida o els àmbits territorials d'on provenen aquests catalans. També estudia diferents indicadors demogràfics i com varien segons l'àrea geogràfica de residència. Finalment, també presenta dades de l'evolució dels catalans residents a l'estranger, des del 2009 fins al 2017.

Les dades publicades fan referència als catalans residents a l'estranger, això és, la població de nacionalitat espanyola resident a l'estranger que declara que l'últim municipi al qual ha estat inscrita és a Catalunya.

La informació prové del Padró d'espanyols residents a l'estranger, que és un registre administratiu on consten les persones que viuen habitualment a l'estranger que tenen nacionalitat espanyola (sigui o no aquesta l'única nacionalitat) i que l'últim municipi al qual estan inscrites és qualsevol dels que hi ha a Catalunya.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2885

Sou aquí:

  • Novetats
  • Dossier: "Els catalans residents a l'estranger. 2017"