Índex de preus industrials. 2017. Dades definitives

L'índex de preus de productes industrials (base 2015=100) va créixer un 2,0% a Catalunya l'any 2017, segons dades definitives. Per grans sectors industrials, tots presenten increments: els béns intermedis (3,1%), els béns de consum (1,7%) i els béns d'equipament (0,6%).

Per seccions industrials, van augmentar l'energia elèctrica i gas (12,3%), les indústries manufactureres (2,8%) i les indústries extractives (0,1%); mentre que va disminuir el subministrament d'aigua (−0,1%). Dins de les indústries manufactureres, l'increment més alt el van anotar la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (12,1%) i les indústries químiques (3,1%); mentre que els decrements més elevats els van registrar la divisió de fabricació de materials de transport i les arts gràfiques i les indústries manufactureres diverses (−0,7% i −0,5%).

L'any 2017, l'índex de preus industrials va augmentar un 4,3% a Catalunya, a causa, principalment, del creixement de l'energia (13,0%).

L'índex de preus industrials és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. L'Idescat, a partir de dades de l'INE, fa una tabulació per grans sectors industrials.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/n2944

Sou aquí:

  • Novetats
  • Índex de preus industrials. 2017. Dades definitives
  • Twitter
  • LinkedIn