Saltar al contingut principal

Activitats de formació en estadística de l'Idescat. Segon semestre 2018

Les sessions tècniques que l'Idescat ha dissenyat per al segon semestre del 2018 ja es poden consultar, així com la programació d'altres activitats formatives o promocionals en l'àmbit estadístic que hi ha previstes fins ara.

Les sessions tècniques, impartides a la seu de l'Idescat, recullen presentacions sobre activitats estadístiques executades, projectes en curs o propostes de bones pràctiques en matèria d'estadística oficial portats a terme per l'Idescat o altres organismes integrats en el Sistema estadístic de Catalunya.

En funció del seu contingut o naturalesa, l'assistència a les sessions tècniques i a cursos/seminaris es restringeix a determinats destinataris.

Calendari d'activitats 2018. Segon semestre
Denominació Dates Lloc
Curs de mostreig aplicat a l'auditoria 2, 9, 16, 23 oct. Idescat
XVI Concurs Student d'estadística aplicada juny-oct. Idescat
Visual: gràfics per a les estadístiques de la BD Multitemàtica 19 oct. Idescat
Compte de fluxos de materials per a Catalunya (*) 26 oct. Idescat
Curs de tractament de GDB amb POSTGRESQL / POSTGIS i el model SFSQL i explotació amb clients SIG 7, 14 ,20, 22 i 28 nov. Idescat
Mètodes estadístics de nowcasting per a l'economia (PIB) (*) 16 nov. Idescat
Competències lingüístiques i transmissió intergeneracional de la llengua (*) 23 nov. Idescat
Curs introductori de tractament i presentació de dades per a la gestió administrativa a demanda Idescat

La inscripció en les activitats en règim obert i restringit amb el símbol * està oberta en aquests moments.

Més informació