Saltar al contingut principal

Revista SORT: factor d'impacte 2017

Ha estat publicat el factor d'impacte oficial corresponent a 2017 de la revista SORT, el qual se situa en 1,344, d'acord amb la qualificació atorgada per Clarivate Analytics (Web of Science - Journal Citation Reports).

L'índex ha sofert un increment respecte al de l'any 2016 (0,812) i s'ha assolit la xifra més alta des de la indexació de SORT. La revista continua situant-se en els estàndards internacionals de publicacions científiques de prestigi. El valor del factor d'impacte 2017 s'ha obtingut de dividir el nombre de vegades que els articles publicats el 2015 i 2016 han estat citats durant l'any 2017, entre els articles publicats els dos anys previs (2015 i 2016) i d'acord amb les dades provinents del Science Citation Index.