Saltar al contingut principal

Índexs de comerç al detall. 05/2018

L'índex general de comerç al detall (ICD) sense estacions de servei, a preus corrents, augmenta un 0,9% interanual a Catalunya al maig de 2018. Per tipus de producte, l'alimentació creix un 3,7% interanual i la resta de productes decreix un 1,1%. Dins d'aquest darrer tipus, els béns d'equipament de la llar augmenten un 7,3%; mentre que els béns d'equipament personal i la resta de béns disminueixen un 5,8% i un 2,2%, respectivament, respecte el mateix mes de l'any anterior. En aquest mateix període l'índex general de comerç al detall amb estacions de servei, a preus corrents, presenta un increment de l'1,2% respecte a un any enrere.

L'objectiu principal d'aquest índex és mesurar l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses de comerç al detall. Els resultats es presenten desagregats per productes d'alimentació i resta de productes. En aquest darrer grup es desglossen els productes d'equipament personal, equipament de la llar, i altres béns. L'Idescat elabora mensualment l'ICD i tota la informació es presenta tant a preus corrents com a preus constants, deflactant les sèries nominals a partir de les dades que proporciona l'INE.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica