Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 05/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya disminueix un 2,4% interanual al maig del 2018. Segons el país de residència habitual, d'entre els països de procedència majoritària, França i Regne Unit registren una taxes interanuals negatives (−10,1% i −13,4%, respectivament), mentre que Estats Units presenta una taxa positiva del 28,2%.

Segons el motiu del viatge disminueixen els viatges de negoci un 27,2% i els d'altres motius (salut, estudis, família...) un 6,1%, mentre que els viatges d'oci augmenten un 0,7%. Per tipus d'allotjament principal, els allotjaments no de mercat decreixen un 25,8% i creixen els de mercat, un 3,0%.

L'estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació