Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 05/2018

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari augmenta un 2,3% interanual a Catalunya al maig del 2018. Per grans sectors industrials augmenten els béns d'equipament un 11,0%, els béns intermedis un 0,8% i els béns de consum un 0,2%; mentre que l'energia decreix un 3,8%.

En aquest mateix període, l'índex de producció de productes industrials (que no inclou l'energia i no està corregit d'efectes de calendari) augmenta un 3,1% respecte a un any enrere.

L'índex de producció industrial és un indicador conjuntural que mesura l'evolució mensual del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Mostra, per tant, els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus. L'Idescat, a partir de les dades de l'INE fa una tabulació per grans sectors industrials d'una banda, i per seccions i divisions de la CCAE-2009 per l'altra i calcula l'IPI corregit d'efectes del calendari.