Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 05/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, disminueix 0,2% interanual a Catalunya al maig de 2018. Per grans sectors industrials, només presenten increments els béns intermedis (4,5%), mentre que decreixen els béns d'equipament (−3,3%) i els béns de consum (−3,0%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI augmenta un 0,9% interanual a Catalunya.

L'índex d'entrada de comandes a la indústria és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar la dinàmica mensual de les comandes rebudes per les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IECI general i els grans sectors productius. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica