Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 06/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 1,6% interanual a Catalunya al juny de 2018. Per grans sectors industrials, presenten decrements els béns d'equipament (−12,1%) i els béns de consum (−0,2%); d'altra banda creixen els béns intermedis un 3,4%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI disminueix un 0,6% interanual a Catalunya.

L'índex d'entrada de comandes a la indústria és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar la dinàmica mensual de les comandes rebudes per les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IECI general i els grans sectors productius. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica