Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 06/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 4,0% interanual a Catalunya al juny del 2018. Per grans sectors industrials, presenten increments tots els béns: els d'equipament (9,1%), els 'intermedis (3,9%) i els de consum (0,5%). En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 4,9% interanual a Catalunya.

L'IVNI és un indicador conjuntural que té per objectiu mesurar l'evolució mensual de la facturació de les empreses industrials. És un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

Per a l'obtenció d'aquest indicador, l'INE realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Per a Catalunya, investiga unes 2.300 empreses que operen en el sector industrial i que permeten obtenir l'IVNI general i els grans sectors industrials. L'Idescat calcula l'índex de productes industrials sense energia per a Catalunya i Espanya.

Dades bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica