Saltar al contingut principal

Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2015 (PDF)

L'Idescat presenta la publicació "Estadística de l'audiovisual a Catalunya 2015".

Aquesta publicació inclou una explotació del sector audiovisual a Catalunya en relació amb l'Estadística estructural d’empreses del sector serveis de l’any 2015 (anomenada Enquesta anual de Serveis fins a l’any de referencia 2014). Pel que fa a l'oferta audiovisual, es recullen informacions sobre equipaments disponibles en els àmbits del cinema, la ràdio i la televisió relatives a l'any 2015 i, en relació amb la demanda audiovisual, integra informacions disponibles sobre el consum de béns i serveis audiovisuals provinents de l'Enquesta de consum i pràctiques culturals. La publicació també inclou un conjunt de taules relatives a l'economia del sector de la publicitat de l'any 2015.