Turisme estranger. 09/2018

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya augmenta un 0,3% interanual al setembre del 2018. Segons el país de residència habitual, entre els països de procedència majoritària, Regne Unit registra una taxa interanual positiva (3,3%), mentre que França, Alemanya i Estats Units presenten taxes negatives (−3,4%, −22,7% i −21,8%, respectivament).

Segons el motiu del viatge augmenten els viatges d'oci un 3,4% i els viatges d'altres motius (salut, estudis, família...) un 1,3%, mentre que els viatges de negoci disminueixen un 29,9%.

Per tipus d' allotjament principal, creixen els allotjaments de no mercado un 5,7% i els de mercat disminueixen un 0,6%.

L'estadística Turisme estranger (TUREST) a Catalunya ofereix informació mensual i anual del nombre de visitants (turistes i excursionistes) residents a l'estranger que tenen Catalunya com a destinació principal del viatge.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet creuar les següents variables principals: via d'accés, tipus de viatger, motiu del viatge, tipus d'allotjament principal, durada del viatge i país de residència habitual. També ofereix la variació interanual de cada variable. El període de referència de les dades és el mes que s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació mensual de l'Estadística de moviments turístics en frontera i de l'Enquesta de despesa turística de l'INE.

Més informació