Enquesta industrial de productes. 2017

El valor de les vendes de productes industrials de Catalunya va ser de 94.957 milions d'euros l'any 2017, un 8,6% més que l'any anterior, segons dades provisionals de l'Enquesta industrial de productes. Les branques que concentren la major part de la producció venuda són les químiques, amb el 23,7% del total (13,5% més que l'any anterior); l'alimentació, amb el 22,1% del total (augment del 7,5%), i els materials de transport, amb el 14,9% (augment del 3,2%). Les dades de l'any 2016 s'han actualitzat i, per tant, passen de ser provisionals a ser definitives.

L' EIP és una operació estadística anual que du a terme l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat en l'àmbit de Catalunya, amb l'objectiu d'obtenir informació precisa i detallada del valor i la quantitat de les vendes d'un conjunt de productes (uns 4.000) que cobreixen la major part del sector industrial.

L'explotació de l'EIP que elabora anualment l'Idescat proporciona informació a 10, 8 i 6 dígits de la llista de productes PRODCOM-EIP. A més, ofereix taules amb la sèrie temporal dels resultats de cada producte i incorpora un cercador que facilita la consulta ràpida dels productes investigats.

En aquest apartat estan disponibles els resultats d'aquesta estadística de productes industrials a partir del 2008, primer any en què es va utilitzar la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Els resultats dels anys 1993 a 2007, recollits a la publicació Estadística, producció i comptes de la indústria, empraven la CCAE-93.

Dades bàsiques

Anuari estadístic de Catalunya

Sou aquí:

  • Novetats
  • Enquesta industrial de productes. 2017
  • Twitter
  • LinkedIn