Estadística longitudinal de vides laborals. 2017

El nombre de persones que van tenir alguna relació administrativa amb la Seguretat Social va ser de 5.291.350 a Catalunya l'any 2017, ja sigui com a cotitzants, pensionistes o residents. Un total de 3.779.375 van estar almenys un dia en alta laboral, xifra que representa un 3,1% més que l'any anterior i un 5,5% menys que l'any 2007, any anterior a l'inici de la crisi econòmica. D'aquestes 3.779.375 persones, 2.298.725 van estar tot l'any en alta laboral; és a dir un 2,8% més que l'any 2016 i un 6,3% menys que l'any 2007.

El nombre de persones que van ser perceptores almenys un dia de la prestació o del subsidi d'atur va ser de 668.225 l'any 2017, xifra que suposa una reducció d'un 3,0% respecte de l'any 2016. No obstant, aquesta dada encara se situa un 19,7% per sobre de la registrada l'any 2007. D'aquestes persones, 55.500 van ser-ne beneficiàries tot l'any. Pel que fa a la percepció de pensions contributives, 1.514.300 persones en van ser perceptores en algun moment de l'any i, d'aquestes, 1.302.450 ho van ser tot l'any.

L'Estadística longitudinal de vides laborals s'obté de l'explotació estadística dels fitxers de la Mostra contínua de vides laborals (MCVL) amb una periodicitat anual. La població d'estudi de l'MCVL són totes les persones que han estat en situació d'afiliació en alta o que han rebut alguna pensió contributiva en algun moment de l'any de referència, independentment del temps que hagin estat en aquesta situació. La població de referència per a l'Estadística longitudinal de vides laborals inclou les persones que resideixen a Catalunya amb independència d'on hagin cotitzat o rebut la pensió i les que no hi resideixen però han cotitzat o rebut la pensió contributiva a Catalunya.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística longitudinal de vides laborals. 2017
  • Twitter
  • LinkedIn