Estadística de l'audiovisual. 2016

El volum de negoci de les empreses del sector audiovisual a Catalunya durant l'any 2016 va ser de 1.662 milions d'euros. En aquest mateix any, el sector de l'audiovisual ocupava 11.616 persones. Pel que fa al sector de la publicitat a Catalunya, el seu volum de negoci va ser de 3.544 milions d'euros i ocupava 22.288 persones.

L'Idescat elabora anualment l'Estadística de l'audiovisual a Catalunya, que té com a objectiu proporcionar informació de l'economia, finançament i ocupació generada, de la demanda de béns i serveis audiovisuals del sector audiovisual (cinema, ràdio i televisió) i de la seva oferta, així com de les principals dades del sector de la publicitat.

Aquesta estadística s'elabora a partir de diferents fonts d'informació: Estadística estructurtal d'empreses del sector serveis de l'INE (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) i Estadística de la despesa en consum de les llars pel que fa a les dades d'economia del sector; l'Enquesta de consum i pràctiques culturals per elaborar les dades de la demanda de continguts audiovisuals, i els registres administratius de l'Institut Català de les Empreses Culturals i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per calcular les dades de l'oferta audiovisual.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'audiovisual. 2016
  • Twitter
  • LinkedIn