Turisme dels residents de Catalunya. T3/2018

El nombre de viatges dels catalans augmenta un 4,4% interanual al tercer trimestre de 2018. Els residents de Catalunya han fet 11.154,3 milers de viatges, que han suposat 66.011,5 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 5,9 nits i una despesa de 3.586 milions d'euros.

La despesa dels catalans en viatges, al tercer trimestre, ha estat de 321 euros per persona, xifra que representa una disminució del 0,2% en relació amb el tercer trimestre del 2017, i que equival a 54 euros de despesa diària (increment del 7,9%).

El nombre d'excursions dels residents de Catalunya se situa en 14.876,7 milers al tercer trimestre del 2018, un 4,3% més que al mateix trimestre de l'any anterior.

L'estadística Turisme dels residents de Catalunya (TURCAT) ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics realitzats pels residents de Catalunya amb destinació principal a Catalunya, a la resta de l'Estat o a l'estranger, i de la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: destinació principal, àmbit de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització , tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme dels residents de Catalunya. T3/2018
  • Twitter
  • LinkedIn