Estadística de l'activitat hotelera. 11/2018

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 14,3% interanual a Catalunya al novembre del 2018, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 0,7%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans disminueixen un 3,4% i les dels viatgers procedents de la resta de l'Estat creixen un 5,1%. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 21,2% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Estats Units i Regne Unit són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (232,5, 190,0 i 160,6 milers, respectivament), amb uns increments interanuals de l'11,6% , 38,2% i 24,2%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Barcelona, són les que concentren més pernoctacions (1.589,8 i 345,2 milers, respectivament) i mostren variacions interanuals del 20,3% i del -0,8%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 12,5% interanual, amb un increment en el turisme domèstic de l'1,4% i en el turisme estranger del 20,4%.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.

L'Enquesta d'ocupació hotelera (TURHOT) és una de les principals fonts estadístiques per mesurar l'activitat turística, tant des del punt de vista de l'oferta com de la demanda. És una operació que realitza mensualment l'INE i que proporciona informació sobre els viatgers, pernoctacions i grau d'ocupació dels establiments hotelers. L'Idescat fa una explotació d'aquestes variables segons l'origen dels viatgers per procedència i per marques turístiques de destinació i segons la categoria de l'establiment.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Estadística de l'activitat hotelera. 11/2018
  • Twitter
  • LinkedIn