Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2018

El nombre de viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat se situa en 1.761,1 milers de viatges, xifra que representa una disminució del 3,4% interanual al tercer trimestre de 2018. Aquests viatges suposen un total de 11.115,2 milers de pernoctacions, una estada mitjana de 6,3 nits i una despesa de 671 milions d'euros.

La despesa en viatges a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat, al tercer trimestre de 2018, ha estat de 381 euros per persona, xifra que representa un decrement del 0,6% en relació amb el tercer trimestre del 2017, i que equival a 60 euros de despesa diària (increment del 4,3%).

L'estadística Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat (TURESP) ofereix informació trimestral i anual del nombre de viatges turístics amb destinació principal a Catalunya realitzats pels residents de la resta de l'Estat, i la despesa associada a aquests viatges.

La consulta interactiva d'aquesta estadística permet encreuar diverses variables relacionades amb les principals característiques dels viatges: comunitat autònoma de residència, durada, motiu, tipus d'allotjament principal, forma d'organització, tipus de viatge i mitjà de transport. En els casos en què es pot calcular, també ofereix la variació interanual de cada variable. El període de les dades és el mes en què s'acaba el viatge, amb independència de la durada.

L'Idescat realitza una explotació trimestral de l'Enquesta de turisme de residents de l'INE.

Sou aquí:

  • Novetats
  • Turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat. T3/2018
  • Twitter
  • LinkedIn