Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 12/2018 i any 2018. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Per grans sectors industrials, van créixer els preus de tots els béns: els dels béns d'equipament (1,4%), els dels béns intermedis (1,0%) i els dels béns de consum (0,6%).

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats els van registrar les arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (5,9%), els de la indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria (3,1%) i els de les indústries manufactureres diverses (2,9%); mentre que van decréixer els preus de la metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−0,3%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials va augmentar un 1,8% respecte el mateix mes de l'any anterior.

L'any 2018, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 1,4% respecte a l'any 2017, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, tots van mostrar increments: els béns intermedis (2,5%), els béns d'equipament (1,1%) i els béns de consum (0,5%).

La mitjana anual de l'IPRI va augmentar un 2,7% respecte a l'any 2017 a causa principalment de l'increment del preu de l'energia (8,0%).