Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial. 12/2018 i any 2018. Dades provisionals

L'índex de producció industrial (IPI) corregit d'efectes de calendari (Base 2015=100) va disminuir un 10,8% interanual a Catalunya al desembre del 2018. Per grans sectors industrials, tots van registrar decrements: els béns d'equipament (−13,4%), els béns intermedis (−11,0%), els de consum (−5,8%) i l'energia (−15,9%).

L'any 2018, la mitjana anual de l'índex de producció industrial (Base 2015=100) va créixer un 0,8%, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van registrar increments el sector dels béns d'equipament (5,9%) i el dels béns de consum (1,8%), mentre que el sector dels béns intermedis va decréixer un 0,6%. Per seccions de la CCAE-2009, va destacar l'augment de la fabricació de maquinària i equips mecànics (7,5%) i la metal·lúrgia i fabricació d’equips mecànics (4,0%).