Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2018

El producte interior brut de Catalunya va assolir els 242.313 milions d'euros al 2018, xifra que representa un creixement anual del 2,6%, segons els Comptes econòmics anuals de Catalunya.

Des de l'òptica de la demanda, la demanda interna va créixer un 2,5%. El component més destacat va ser la formació bruta de capital, que es va incrementar un 4,6%, mentre que el consum de les llars va augmentar un 2,0% i el consum de les administracions públiques, un 1,9%. En relació amb el sector exterior, les exportacions totals registren una taxa del 2,0% l'any 2018 enfront del 5,1% el 2017. Pel que fa a les importacions totals de l’estranger, van créixer 3,6%.

Des de l' òptica de l'oferta, el sector de la construcció va liderar el creixement econòmic amb un 4,7%, les branques industrials es van desaccelerar (i van passar d’una taxa del 4,8% el 2017 a una de l'1,1% el 2018) i els serveis van augmentar l'activitat un 2,9% i degut al pes important que tenen en l’economia són els principals responsables de la seva evolució. Finalment, les branques agràries van registrar una variació negativa del 0,4%.

L'Idescat presenta les estimacions anuals dels principals agregats econòmics corresponents al període 2000–2018. La informació es presenta desagregada per branques d'activitat per al període 2000–2016 i les estimacions dels anys 2017 i 2018 són avanços elaborats amb informació conjuntural.