Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 01/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,0% interanual a Catalunya al gener del 2019. Per grans sectors industrials, tots els béns augmenten: els d'equipament un 3,9%, els de consum un 2,0% i els intermedis un 0,9%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 1,6% interanual a Catalunya.