Saltar al contingut principal

Índex de volum de negoci a la indústria. 05/2019

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) dels productes industrials, excloent-hi l'energia, creix un 2,1% interanual a Catalunya al maig del 2019. Per grans sectors industrials, tots els béns creixen: els béns de consum un 4,4%, els béns d'equipament un 1,2% i els béns intermedis un 0,6%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IVNI augmenta un 1,9% interanual a Catalunya.