Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 06/2019

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers augmenta un 6,2% interanual a Catalunya al juny del 2019, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic creixen un 6,9%; d'aquestes, les realitzades pels viatgers catalans creixen un 12,8%, mentre que les realitzades pels viatgers procedents de la resta de l'Estat decreixen un 0,4% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger augmenten un 5,9% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents del Regne Unit, França, Alemanya i Rússia són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (829,4, 567,8, 514,5 i 508,3 milers, respectivament), amb variacions interanuals de signe diferent: França i Alemanya augmenten un 8,3% i un 45,7%, respectivament, mentre que el Regne Unit i Rússia disminueixen un 5,7%.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (2.020,9 i 1.585,4 milers, respectivament) amb variacions interanuals positives del 5,1% i 13,1%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers creix un 5,1% interanual, amb un increment en el turisme domèstic del 5,2%, i del 5,0% en el turisme estranger.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.