Saltar al contingut principal

Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses. 2018-2019

El 25,3% de les empreses catalanes de 10 ocupats o més van vendre a través de comerç electrònic l’any 2018, segons l’Enquesta sobre l’ús de les TIC i del comerç electrònic a les empreses 2018-2019. Aquesta dada suposa un increment de 0,4 punts respecte a l'any anterior (24,9%). L’import de les vendes d’aquestes empreses a través de les xarxes telemàtiques va representar el 40,0% del volum de negoci, i es va situar 0,4 punts per sota de la de l’any anterior (40,4%).

Pel que fa a la intensitat d’ús de les TIC en el primer trimestre de 2019, el 98,8% de les empreses de 10 ocupats o més té connexió a Internet. D’aquestes, el 86,0% té pàgina web, el 76,7% proporciona als empleats dispositius portàtils amb connexió mòbil a Internet, el 84,0% utilitza banda ampla mòbil per connectar-se a la xarxa i el 78,7% fa ús de la signatura digital en comunicacions amb agents externs. A més, el 60,6% de les empreses de 10 ocupats o més amb connexió a Internet utilitzen mitjans socials per motius de feina, i d’aquests destaquen les xarxes socials (96,3%). Pel que fa a la compra de serveis d’informàtica en núvol (cloud computing), el primer trimestre de 2019 el 36,6% de les empreses amb connexió a Internet n’han adquirit.

En relació amb les empreses de menys de 10 ocupats, el 79,2% té connexió a Internet, i d’aquestes el 73,0% s’hi connecta mitjançant banda ampla mòbil i el 33,3% té pàgina web.

L'Idescat presenta els resultats detallats de l'enquesta per al conjunt de Catalunya. Aquesta estadística té una periodicitat anual i proporciona informació dels principals indicadors relatius a l'ús de les tecnologies per part de les empreses catalanes. Els resultats sobre l'equipament i l'ús de les TIC es refereixen al primer trimestre de 2019, mentre que la informació sobre el comerç electrònic fa referència a l'any 2018.