Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 11/2019

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,3% interanual a Catalunya al novembre de 2019, mentre que l'índex de preus industrials disminueix un 0,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. Per grans sectors industrials, disminueixen els preus de l'energia (−5,4%) i els dels béns intermedis (−2,8%), mentre que creixen els preus dels béns de consum (3,0%) i els dels béns d'equipament (0,3%).

D'altra banda, per divisions industrials, els decrements més importants de preus es registren a la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−8,8%) i a les indústries químiques (−4,8%) . En canvi, els augments més elevats de preus es mostren a les indústries de productes alimentaris (4,4%) i a la fabricació d'altres materials de transport (2,9%).