Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 12/2019 i any 2019. Dades provisionals

L'índex de preus de productes industrials va augmentar un 0,9% interanual a Catalunya al desembre del 2019. Per grans sectors industrials, van créixer els preus dels béns de consum (3,8%) i els d'equipament (0,3%), mentre que van disminuir els preus dels béns intermedis (−1,9%)

D'altra banda, per divisions industrials els increments de preus més elevats els van registrar les indústries de productes alimentaris (5,6%) i els de fabricació d'altres materials de transport (2,5%); en canvi, van decréixer els preus de la metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (−8,2%) i els de les indústries químiques (−3,4%).

En aquest mateix període l'índex de preus industrials va disminuir un 0,2% respecte del mateix mes de l'any anterior.

L'any 2019, la mitjana anual de l'índex de preus de productes industrials (que no inclou l'energia) va augmentar un 0,5% respecte a l'any 2018, segons dades provisionals. Per grans sectors industrials, van mostrar increments els béns de consum (1,9%) i els béns d'equipament (0,6%), mentre que van disminuir els béns intermedis (−1,2%). Per seccions i divisions de la CCAE-2009 va destacar l'augment dels preus de la indústria de la fusta i del suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria (2,6%) i les de productes alimentaris (2,4%), i la disminució dels de les indústries químiques (−3,1%).

La mitjana anual de l'IPRI va augmentar un 0,3% respecte a l'any 2018.