Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa. T4/2019

La població ocupada a Catalunya va augmentar un 2,6% interanual al quart trimestre de 2019 (87.000 persones) i es va situar en 3.478.100. Per sectors, si es compara l'ocupació en termes interanuals, la població ocupada va créixer als serveis (111.500 persones; 4,5%), mentre que va decréixer a la construcció (11.200 persones; −5,2%), a la indústria (9.400 persones; −1,5%) i a l'agricultura (3.900 persones; −7,3%). Per sexe, va augmentar més l'ocupació en les dones (3,3%) que ens els homes (1,9%). Per edats, l'increment més intens de l'ocupació, respecte de l'any anterior, es va produir entre la població de 55 anys i més (6,5%), seguit de la població de 25 a 54 anys (1,8%). Segons el tipus de jornada, va augmentar més l'ocupació a jornada parcial (5,3%) que a jornada completa (2,1%). Entre la població ocupada assalariada per tipus de contracte, va créixer el contracte indefinit (3,6%) i va disminuir la població assalariada amb contracte temporal (−1,5%).

La taxa d'atur es va situar en el 10,45%, amb un total de 405.800 persones desocupades (45.600 menys que l’any anterior, una davallada del 10,1%). Per sexe, l'atur de les dones va disminuir un 12,3% interanual (i va assolir una taxa d'atur del 10,97%) i l’atur dels homes es va reduir un 7,8% (amb una taxa del 9,97%). Per edats, destaca el decrement de l'atur en el tram de 55 anys i més (−13,5%) seguit del tram de 25 a 54 anys (−10,5%). En el tram de 16 a 24 anys va decréixer un 5,9% interanual.

El nombre de llars amb tots els actius desocupats al quart trimestre del 2019 va disminuir en 15.500 (−11,8%) respecte al mateix període de l'any anterior i es va situar en 116.400 llars.

Pel que fa als sectors específics, la població ocupada en el sector cultural va créixer un 4,3% interanual i es va situar en 177.800 persones (5,1% del total de l'ocupació). Per sexe, el sector de la cultura va ocupar 104.800 homes i 73.000 dones.

En el sector turístic, la població ocupada va augmentar un 6,5% respecte del quart trimestre del 2018 i es va situar en 471.300 persones (13,6% del total de l'ocupació). Per sexe, aquest sector va ocupar 263.700 homes i 207.600 dones.

El sector de les TIC va ocupar 114.300 persones al quart trimestre del 2019 (un 7,4% més que un any enrere) i va representar el 3,3% del total de l'ocupació.