Saltar al contingut principal

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 12/2019

L'índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI) dels productes industrials, excloent-ne l'energia, va créixer un 2,6% interanual a Catalunya al desembre del 2019. Per grans sectors industrials, els béns de consum i els béns intermedis van créixer un 10,5% i un 3,7%, respectivament, mentre que els béns d'equipament van decréixer un 8,6%. En aquest mateix període, l'índex general de l'IECI va augmentar un 2,9% interanual a Catalunya.