Saltar al contingut principal

Estadística de prestacions per atur. 2019

El nombre mitjà de prestacions per atur a Catalunya l'any 2019 va ser de 227.107, un 7,6% més que l'any anterior, i el volum econòmic anual es va situar en 2.785 milions d'euros, amb un creixement de l'11%.

D'aquestes prestacions, 134.530 van ser de caràcter contributiu, amb un volum anual de 2.161 milions d'euros. La prestació contributiva mitjana al desembre del 2019 va ser de 1.358 euros, un 1,42% més que al desembre anterior.

Pel que fa a les prestacions d'atur assistencials (o no contributives), van ser 92.552, dada que es tradueix en un import anual de 623 milions d'euros i una prestació mitjana de 590 euros mensuals.