Saltar al contingut principal

Estadística de pensions no contributives. Pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda. 2019

El desembre de 2019 es van abonar a Catalunya un total de 60.303 pensions no contributives de la Seguretat Social, la qual cosa significa un increment de l'1,4% respecte a l'any anterior. D'aquestes pensions, 26.353 van ser per invalidesa i 33.950 per jubilació.

L'import mitjà percebut va ser de 381 euros, un 3,3% més que el desembre anterior.

L'Idescat també ofereix aquesta informació per municipis, comarques i àmbits del Pla territorial, amb les limitacions inherents del secret estadístic (no revelació de dades individualitzades).