Saltar al contingut principal

Estadística de pensions contributives. Pensions i pensionistes de la Seguretat Social. 2019

A Catalunya el 2019 residien 1.513.684 pensionistes perceptors de pensions contributives de la Seguretat Social, xifra un 1,0% superior a la de l'any anterior, que equivalen al 19,7% de la població.

Els pensionistes percebien 1,14 pensions de mitjana i l'import mitjà era de 1.184 euros mensuals, un 3,4% més respecte del 2018. Per sexe, s'observa una important desigualtat entre homes (1.374 €) i dones (1.003 €). Pel que fa l'import mitjà a Catalunya al mes de desembre del 2019, un 50,3% dels pensionistes no va superar els 1.000 euros, el 35,6% percebia de 1.001 a 2.000 euros i el 14,1% superava els 2.000 euros.

L'any 2019 els pensionistes van percebre un total de 1.720.098 pensions. Per tipus de règim, el 78,9% pertanyien al Règim general i un 18,6% al Règim especial de treballadors autònoms. La pensió mitjana del desembre del Règim general era de 1.116 € i la dels treballadors autònoms, de 717 €. Per tipus de pensió, el 65,2% eren de jubilació, un 22,6% de viduïtat, un 9,3% d’incapacitat permanent, un 2,8% d'orfenesa i un 0,1% de favor de familiars.

Les comarques amb una proporció més elevada de pensionistes sobre el total de la població eren el Berguedà (29,2%), el Ripollès (28,4%) i la Terra Alta (28,2%), mentre que les que tenien una proporció més baixa eren l'Aran (14,1%), la Cerdanya (15,4%) i l'Alt Empordà (15,8%). En nombres absoluts, les comarques amb més pensionistes eren el Barcelonès (482.710), el Vallès Occidental (175.653) i el Baix Llobregat (155.572). A l'altre extrem hi havia l'Alta Ribagorça (746), el Pallars Sobirà (1.296) i l'Aran (1.421).

Les comarques on els pensionistes rebien un import mensual mitjà més elevat eren el Barcelonès (1.278 €), el Tarragonès (1.226 €) i el Baix Llobregat (1.221 €). A l'altre extrem hi havia la Terra Alta (858 €) i les Garrigues (889 €).

Per municipis amb 20.000 habitants o més, Esplugues de Llobregat (23,3%), Manresa (22,7%) i Igualada (22,5%) són els que tenien el percentatge més elevat de pensionistes sobre la població. En canvi, a Salou, Lloret de Mar i Vila-Seca hi havia els percentatges més petits (12,3%, 12,9% i 13,3%, respectivament). En nombres absoluts, Barcelona era el municipi amb més pensionistes (350.193), seguit de l'Hospitalet de Llobregat (55.240) i Sabadell (46.432).

Els municipis on els pensionistes rebien un import mensual mitjà més alt eren Sant Cugat del Vallès (1.443 €), Sant Quirze del Vallès (1.389 €), Barcelona (1.321 €) i Tarragona (1.304 €) . A l'altre extrem hi havia Lloret de Mar (964 €), Amposta (976 €) i Palafrugell (994 €).