Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 07/2020

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) disminueix un 0,4% interanual a Catalunya al juliol del 2020. Per grans sectors industrials, decreixen els preus de l'energia (−9,9%) i els dels béns intermedis (−2,3%), mentre que creixen els preus dels béns de consum (1,0%) i els dels béns d'equipament (0,2%).

D'altra banda, per divisions industrials, les disminucions més grans de preus es registren a les indústries químiques (−6,9%) i a la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−1,7%). En canvi, s'incrementen els preus a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (2,4%) i a les indústries manufactureres diverses (2,1%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials disminueix un 2,4% respecte al mateix mes de l'any anterior.