Saltar al contingut principal

Despesa del turisme estranger. 07/2020

La despesa total feta pels turistes residents a l'estranger amb destinació principal a Catalunya se situa en 424 milions d'euros al juliol del 2020, xifra que suposa una disminució del 85,8% respecte al mateix període de l'any anterior.

Per país de residència habitual, destaquen França, Països Baixos i Alemanya amb una despesa de 115, 44 i 36 milions d'euros, respectivament, que representen una disminució interanual del 68,7%, 69,9% i del 79,3%.

La despesa mitjana diària per persona és de 139 euros, dada que indica una disminució interanual del 30,1%. Les principals partides de despesa corresponen a l'allotjament (118 milions d'euros) i el transport internacional (89 milions d'euros).

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha suposat la supressió dels controls d'accés a Espanya, d'acord amb l'Ordre INT/551/2020, de 21 de juny, vigent fins al 30 de juny, per la que es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Shengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Aquestes restriccions s’han limitat a les vies d’accés de port i aeroport. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges realitzats pels visitants estrangers el mes de juliol, i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.