Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. T2/2020

Catalunya ha exportat productes industrials per valor de 12.813 milions d'euros al segon trimestre del 2020, xifra que representa una davallada del 30,3% en relació amb el mateix trimestre de l'any anterior. Els productes d'alt contingut tecnològic són els únics que han augmentat les vendes a l'estranger (5,7%), mentre que les de la resta de nivells han disminuït molt. El descens més important ha estat el dels productes de nivell tecnològic mitjà baix (−44,6%), seguit del dels de nivell mitjà alt (−41,3%) i baix (−17,8%).

En el mateix trimestre, Catalunya ha importat productes industrials per valor de 14.170 milions d'euros, xifra que indica una disminució interanual del 34,1%. Tots els nivells tecnològics han disminuït les compres a l'estranger. Les importacions d'alta tecnologia són les que han registrat la davallada menys intensa (−8,2%), mentre que la més elevada ha estat la de les compres de nivell mitjà alt (−41,2%), seguida de la del nivell mitjà baix (−38,8%) i de la del nivell baix (−30,7%).