Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial. 2018

El volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 147.007 milions d'euros a Catalunya l'any 2018, xifra que representa un increment del 5,9% respecte a un any enrere. En aquest mateix període, el nombre de persones ocupades en les empreses d'aquest sector va augmentar un 4,0%, i el valor afegit brut a preus de mercat, un 5,2%.

Les branques industrials que destaquen pel seu volum de negoci són les indústries de productes alimentaris, amb 26.156 milions d'euros (17,8% del total de la indústria), les indústries químiques, amb 18.502 milions d'euros (12,6%) i la fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb 17.999 milions d'euros (12,2%).

Pel que fa a la destinació geogràfica de les vendes, el 33,7% de les vendes del sector es van dirigir a l'estranger (el 23,5% a països de la Unió Europea i el 10,2% a la resta del món). Les branques més destacades per les seves vendes a l'estranger van ser la de fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, amb el 25,1% del total de vendes industrials a l'estranger; les indústries químiques, amb el 15,9%, i les indústries de productes alimentaris, amb el 12,5%.

Totes aquestes magnituds situen la productivitat aparent per treballador del sector industrial en 68.605 euros.