Saltar al contingut principal

Estadística de l'activitat hotelera. 10/2020

El nombre de pernoctacions en establiments hotelers disminueix un 87,8% interanual a Catalunya a l'octubre del 2020, segons l'Enquesta d'ocupació hotelera. Les pernoctacions del turisme domèstic decreixen un 61,0%; d'aquestes, les fetes pels viatgers catalans decreixen un 55,0%, i les fetes pels viatgers procedents de la resta d'Espanya un 69,4% interanual. Les pernoctacions del turisme estranger disminueixen un 94,9% interanual.

Per país de procedència, els turistes procedents de França, Regne Unit i Itàlia són els que presenten més pernoctacions en termes absoluts (85,0, 14,3 i 14,0 milers, respectivament), amb variacions interanuals negatives del 85,4%, 97,6% i 90,8%, respectivament.

Per marques turístiques, Barcelona i Costa Brava són les que concentren més pernoctacions (153,4 i 136,0 milers, respectivament) amb variacions interanuals negatives del 92,2% i 85,6%, respectivament.

D'altra banda, el nombre de viatgers registrats en establiments hotelers decreix un 82,8% interanual, amb una disminució en el turisme domèstic i en el turisme estranger del 60,8% i 92,6%, respectivament.

Les dades mensuals segueixen sent provisionals des del gener del 1999 fins al desembre del 2010. Les dades conjunturals són definitives des del gener del 2011 fins a un any enrere a l'últim període publicat.