Saltar al contingut principal

Turisme estranger. 10/2020

El nombre de turistes estrangers arribats a Catalunya se situa en 0,2 milions a l'octubre del 2020, xifra que suposa una disminució interanual del 86,2%. Segons el país de residència habitual, els països d’on procedeixen majoritàriament els turistes són França, Itàlia i Regne Unit, amb una disminució interanual del 56,0%, el 83,7% i el 94,4%, respectivament.

Segons el motiu del viatge, els viatges d'oci, els de negoci i els viatges per altres motius (salut, estudis, família...) disminueixen un 87,2%, un 89,7% i un 64,5%, respectivament.

Per tipus d'allotjament principal, els hotels i similars disminueixen un 93,1% i la resta de mercat, un 87,5%.

La finalització de l'estat d'alarma a partir del 21 de juny no ha comportat una supressió dels controls d'accés a Espanya, sinó una restricció (d'acord amb l'Ordre INT/913/2020, de 29 de setembre, per la qual es modifiquen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19). Aquesta restricció s'ha limitat a les vies d'accés de ports i aeroports. Així, per a Catalunya es disposa d'informació completa dels viatges fets pels visitants estrangers durant el mes d'octubre i es considera que les dades tenen la qualitat suficient per ser difoses.