Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral. T3/2020

El cost laboral per treballador i mes és de 2.693,73 euros a Catalunya al tercer trimestre del 2020, un 0,6% més que al mateix trimestre del 2019. Pel que fa als sectors específics, el cost laboral per treballador i mes al sector de les TIC és de 4.083,92 euros, un 0,8% més que un any enrere, mentre que al sector de la cultura se situa en 2.984,97 euros, amb una disminució interanual de l'1,6%. El sector del turisme decreix un 14,1% respecte al mateix trimestre del 2019, amb un cost laboral de 1.811,23 euros per treballador i mes. Dins del sector del turisme el cost laboral més alt el registra el subsector del transport del turisme (3.158,99 euros). En el sector de la cultura el subsector audiovisual i publicitat és el que anota el cost laboral més alt (3.527,51 euros).

El cost salarial per treballador i mes augmenta un 1,2% a Catalunya i se situa en 1.987,07 euros. En el sector de les TIC aquest cost salarial és de 3.132,38 euros (1,8% interanual), en la cultura és de 2.210,02 euros (−2,1%) i en el turisme de 1.313,90 euros (−14,1%).

Per hora efectiva, el cost laboral és de 24,18 euros i el cost salarial de 17,83 euros. En els sectors específics analitzats, el sector TIC presenta el cost salarial per hora efectiva més alt (24,41 euros), seguit de la cultura (20,06 euros) i del turisme (14,03 euros).

Finalment, el nombre de llocs de treball vacants és de 17.371, un 25,3% menys que un any enrere. El sector serveis concentra el 84,1% de les vacants.

L’evolució de les diferents seccions d’activitat reflecteix el grau d’afectació de la situació excepcional derivada de la crisi sanitària i les mesures aplicades per a la seva contenció. La finalització de l’estat d’alarma el dia 21 de juny va iniciar la desescalada i la reactivació d’alguns dels treballadors acollits en un ERTO. D'altra banda, el Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial prorroga els ERTOs fins al 30 de setembre. Els treballadors acollits en un ERTO pertanyen a la plantilla de les empreses, però la seva remuneració no prové dels salaris, sinó de les prestacions aportades directament pel SEPE i, en alguns casos, complementades per les mateixes empreses. A més, les cotitzacions socials a càrrec de l’ocupador d’aquests treballadors, així com dels que es reincorporen a l’activitat, tenen exoneracions.