Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials. 01/2021

L'índex de preus de productes industrials (excloent-ne l'energia) augmenta un 0,4% interanual a Catalunya al gener del 2021. Per grans sectors industrials, creixen els preus dels béns intermedis (1,3%) i els dels béns d'equipament (0,5%); en canvi, decreixen l'energia (−2,7%) i els béns de consum (−0,4%).

D'altra banda, per divisions industrials, els increments més grans de preus es registren a la metal·lúrgia, fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (6,1%), a la fabricació d’altres minerals no metàl·lics i a la fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics (totes dues amb un 1,6%). En canvi, decreixen els preus del sector de la reparació i instal·lació de maquinària i equips (−1,1%) i els de la fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques (−0,5%).

En aquest mateix període, l'índex de preus industrials (que inclou l’energia) disminueix un 0,2% respecte al mateix mes de l'any anterior.