Saltar al contingut principal

Comptes econòmics anuals de Catalunya. 2022. Avanç del PIB

El producte interior brut de Catalunya de Catalunya va registrar un increment anual d'un 5,5% el 2022, segons l'estimació avançada. Aquesta dada reflecteix un segon any consecutiu de recuperació de l'activitat. Tanmateix, respecte dels nivells d’activitat previs a la crisi derivada de la pandèmia, el PIB en volum del 2022 va ser encara un 1,5% inferior al del 2019.

Per sectors, l’economia catalana va experimentar un creixement concentrat sobretot en una evolució favorable dels serveis (8,0%) i en menor mesura de la construcció (4,7%), que va tenir una millora notable respecte de l’any anterior. En canvi, la indústria va disminuir un 2,5% i l’agricultura va tenir un fort deteriorament de l’activitat (-13,7%).

L'Avanç del PIB anual incorpora una primera estimació del PIB, calculada a partir de l'agregació dels quatre trimestres de l'Avanç del PIB trimestral. Aquesta estimació provisional s'actualitzarà el 20 de març, quan es publiquen els Comptes econòmics anuals de Catalunya.