Saltar al contingut principal

Organisme: centres de recerca

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: centres de recerca

Nombre d'actuacions: 2 de 309

Cost directe estimat aproximat: 74.000 €