Saltar al contingut principal

Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya

Rol de l'organisme

Programa anual d'actuació estadística: 2012

Organisme: Universitat Politècnica de Catalunya

Nombre d'actuacions: 1 de 309

Cost directe estimat aproximat: 42.500 €